Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 

חדשות ועדכונים

נפתח פרויקט השאלת ספרי לימוד תשע"ו
הפרויקט מיועד לחט"ב בלבד (כיתות ז', ח', ט'.)
הורים המעוניינים להשתתף בפרויקט מתבקשים לשלוח שיק על סה'כ 280 ש"ח עבור ביה"ס המסורתי לתאריך 1.7.15.
את השיק יש להעביר לקרן במהלך השבועיים הקרובים.
# הורים שלא הסדירו תשלומים עבור ביה"ס לשנת תשע"ה לא יוכלו להשתתף בפרויקט, אלא אם יגיעו להסדר מול הנה"ח.  
פתיחת שנת הלימודים תשע"ו

ביום הראשון ללימודים של שנת הלימודים תשע"ו  - ראשון לספטמבר 

 יש לבוא עם חולצה לבנה.

מערכות יפורסמו בשבוע האחרון של אוגוסט. 

חופשה נעימה

כל החדשות והעדכונים בבראונשweek

לחצו על הלינק על מנת לפתוח את המהדורה השבועית של הבארונשweek

סיסמה לצורך צפיה בציוני הבגרות

תלמידים שאיבדו את הסיסמה לצורך צפיה בציוני הבגרות יכולים להתקשר לטלפון 03-9298888.

יש להצטייד במספר זהות של אחד ההורים.

אירועי החודש

השבוע שלנו

גמול והערכה לצוות בית הספר המסורתי

  • 37 איש קראו את המאמר

אגף א' חינוך על יסודי
‏כ"ח אב תשע"ה

‏13 אוגוסט 2015

מס' סימוכין: 11925280ההצלחה האמיתית של מעשה תלויה יותר מכל דבר אחר ברוחם של האנשים המעורבים בעשייה. ורוחם של האנשים היא תמיד השתקפות של רוח מנהיגם

סוואמי קריאננדה - מתוך הספר "אמנות המנהיגות התומכת" }


לכבוד

מנהל בית הספר וצוות מורי החטיבה העליונה

אפרת גולן

 

שלום רב,


הנדון: זכיית עו"ה בחטיבה העליונה בתגמול בגין הישגי בית הספר לשנה"ל תשע"ה

תכנית התגמול הדיפרנציאליבהמשך למכתבי מתאריך ד' באב תשע"ה,  20.7.15,  בו הודעתי לכם על זכיית בית ספרכם בתגמול הדיפרנציאלי לשנה"ל תשע"ה, אני מבקשת להעביר את הערכתי העמוקה לכל אחד מעובדי ההוראה בבית הספר.


בית ספרכם מדורג בין בתי הספר שהישגיהם הינם הגבוהים ביותר בקידום התלמידים בתחום הלימודי, החברתי הערכי.

דירוג התגמול שנקבע לחטיבה העליונה בבית הספר הינו 2.


התגמול הדיפרנציאלי הוא אות למצוינות רב ממדית, לעבודת צוות, לקידום ערכים, להכלה רחבה, לעידוד מצוינות, לקידום ההומניסטיקה ולאפקטיביות בית ספרית.


עם פתיחת שנת לימודים, אני מבקשת להצדיע לכם על הישגכם המרשים.                                               בברכת המשך הצלחה,

                דסי בארי                                        

  מנהלת האגף לחינוך על יסודי

מקום השלישי באליפות הארצית בטיפוס על קירות

  • 563 איש קראו את המאמר

ברכות לשקד ויינשטיין מכיתה ז/1 על זכייתו מקום השלישי באליפות הארצית בטיפוס על קירות (גקו – קיר שגיא).

לוח מודעות

פרסום מערכת שעות לתלמידי בית הספר

  • 16 איש קראו את המאמר

לתלמידים שלום

בדפי הבית של כל כיתה קיימת מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו.

בהצלחה בשנת הלימודים.

הודעות ועדכונים לחטיבות השונות

  • 1785 איש קראו את המאמר
האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט לניהול תכנים ואתרי אינטרנט מבית אורט | תקנון אתר